top of page

Założyciel koła TSL w Węgierskiej Górce - Leopold Schrötter (Szretter)


Założyciel koła TSL w Węgierskiej Górce - Leopold Schrötter (Szretter)

Leopold Schrötter (Szretter) urodził się 10 kwietnia 1890 roku w Pascanii w Rumunii. Był synem Leopolda (mistrza maszynowego w warsztatach kolejowych we Lwowie i Sydonii Neubeck (córki stolarza). Do szkoły powszechnej uczęszczał w miejscowości w której się urodził, gdzie liczna kolonia polska utrzymywała prywatną szkołę z narodowym językiem wykładowym. W 1910 roku wraz z rodzicami zamieszkał we Lwowie. Skończył tam szkołę średnią, a następnie w 1915 roku Akademię Handlową. Tego samego roku wstąpił do tzw. Legionu Wschodniego, który z przyczyn politycznych został rozwiązany. Pracę społeczną rozpoczął jako uczeń gimnazjalny, pełniąc rózne funkcje w Towarzystwie Szkoły Ludowej.


W lutym 1915 roku został powołany do 13. Pułku Piechoty wojska austriackiego. Zakończył służbę w maju 1918 roku w stopniu kaprala.


Wyjechał na Śląsk Cieszyński i tam zatrudnił się w charakterze górnika w kopalni "Eleonora" w Dębrowie. Został jednak prędko pracownikiem umysłowym. W październiku 1918 roku, osiadł w Węgierskiej Górce, podejmując pracę magazyniera żywnościowego w Odlewni Żeliwa. Ożenił się z Heleną Daciów. W styczniu 1919 roku założył Koło TSL w Węgierskiej Górce, był jego sekretarzem przez trzy lata, a w latach 1923-1930 - bibliotekarzem.


Dzięki staraniom Pana Leopolda powstały również koła TSL w: Zwardoniu, Wieprzu Pawlusiu, Rajczy i Ujsołach (1927 rok). Dzięki jego inicjatywie powstał Powiatowy zarząd Kół TSL (1925 rok). Brał stały udział w Walnych Zjazdach TSL oraz pracach założonej w 1934 roku Sekcji Miłośników Żywiecczyzny.


W latach 1937-1939 był członkiem Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Żywieckiej. Z jego inicjatywy została założona Męska Drużyna Harcerska im. A. Mickiewicza w Węgierskiej Górce. W 1926 roku organizował obozy oraz wycieczki dla drużyny. Pełnił również funkcję sekretarza Koła Ligi Obrony Przeciwpowietrznej, był działaczem Czerwonego Krzyża i Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego w Żywcu. Był wieloletnim radnym gminy Cięcina i aktywnie uczestniczył w pracach na rzecz lokalnej społeczności, głównie organizacji społecznych.


W czasie hitlerowskiej okupacji (dzięki dobrej znajomości języka niemieckiego) pracował w odlewni na stanowisku kierownika zaopatrzenia. W wrześniu 1943 roku został aresztowany przez gestapo w charakterze zakładnika w związku z egzekucją partyzantów w Żabnicy. Po kilku dniach został jednak zwolniony i wrócił do "codzienności". W dokumentacji pochodzącej z Odlewni Żeliwa "Węgierska Górka" jego imię i nazwisko figuruje jako Leopold Szretter. Po drugiej wojnie światowej opiekował się razem z małżonką miejscowym harcerstwem i nadal uczestniczył w działaniach Towarzystwa Ziemi Żywieckiej.


Zmarł 2 kwietnia 1953 roku i został pochowany w grobie rodzinnym na cmentarzu parafialnym w Cięcinie.

Grób założyciela koła TSL w Węgierskiej Górce - Leopold Schrötter (Szretter)

fotografia: Karol Suchanek / lipiec, 1953 rok

___

Fotografie oraz cytowane fragmenty w powyższym wpisie (Założyciel koła TSL w Węgierskiej Górce - Leopold Schrötter (Szretter) pochodzą z publikacji "Historia Towarzystwa Szkoły Ludowej w Węgierskiej Górce 1919-1939" z 2016 roku. Niniejsza publikacja została mi podarowana, przez Panią Aleksandrę Stasica (obecnie: Ankianiec), która tworzyła do niej korektę.

Publikacja - Historia Towarzystwa Szkoły Ludowej w Węgierskiej Górce 1919-1939
Wpis w publikacji - Historia Towarzystwa Szkoły Ludowej w Węgierskiej Górce 1919-1939

___ Jeżeli interesuje Cię przeszłość Węgierskiej Górki, serdecznie zapraszamy na zwiedzanie wystawy do naszej siedziby: https://www.odlewniakultury.pl/wystawastala ___ Pod Baranią w cieniu lasów, hej! Jest osada z dawnych czasów, hej! Węgierską Górką nazwana, hej! Wstęgą Soły przepasana, hej! Jeśli podoba Ci się to co robimy, możesz wesprzeć naszą działalność i postawić nam wirtualną kawę: https://buycoffee.to/odlewniakultury

97 wyświetleń0 komentarzy

Comments


bottom of page