top of page

Cześć, dzień dobry, tu Ewa Nowak! 

Pochodzę z Żywiecczyzny.

Wychowałam się w Węgierskiej Górce

i tutaj mieszkam do dziś.

Jestem absolwentką Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie, kierunków Etnologia

i Antropologia Kulturowa ze specjalizacją Dziedzictwo Kulturowe

w Sektorze Kreatywnym oraz Edukacja Kulturalna. Ukończyłam również studia podyplomowe - Kwalifikacje Pedagogiczne.

Na samym początku mojego studiowania rozpoczęła Architekturę

i Urbanistykę na Politechnice Opolskiej, lecz tego kierunku

nie ukończyłam. Rezygnację uważam, za dobrą decyzję i wspaniałą naukę. Umiejętność rysunku, wiedzę z zakresu budownictwa, aranżacji i innych, wykorzystuję stale. Być może, gdybym nie zrezygnowała, nie byłabym tutaj, w Odlewni Kultury...

Od najmłodszych lat jestem silnie związana z działalnością społeczną oraz artystyczną. Doświadczenie w koordynowaniu projektów kulturalnych, edukacyjnych, animacyjnych zdobywałam przed założeniem działalności gospodarczej: organizowałam

i współorganizowałam wydarzenia kulturalne, wernisaże, projektowałam i planowałam wystawy/ekspozycje, podejmowałam liczne inicjatywy społeczne.


Przed założeniem firmy postanowiłam sama zostać nauczycielem i przekazywać zdobytą, jak i nową wiedzę z zakresu gry na instrumencie, edukacji regionalnej, folklorystyki, stąd w stałej ofercie w Odlewni Kultury od marca 2019 do września 2023 roku były lekcje z gry na skrzypcach z elementami edukacji regionalnej. Moją nauczycielką była Pani Irena Zając z Milówki.

Spotkania i rozmowy z ludźmi sprawiają mi wiele radości, to moja pasja. Kreatywne myślenie i działania w interdyscyplinarnych zespołach nie są mi obce, dlatego oprócz wcześniej wspomnianych lekcji możecie spotkać się ze mną podczas zwiedzania wystawy i innych wydarzeń, prowadzonych w Odlewni Kultury -

- mojej firmie i fundacji.

bottom of page